Archive for febrero, 2010

Entrevista a Eliseo Gil

ENTREVISTA A ELISEO GIL EN BERRIA (diario en euskera).

En primer lugar la entrevista original en euskera y luego su traducción al castellano.

Eliseo Gil.

Iruña-Veleiako aztarnategiko zuzendari ohia

Idazkun eztabaidatsuak aurkeztu eta ia lau urtera, denak benetakoak direla jarraitzen du defenditzen, eta froga eta analitika gehiago egin behar direla azpimarratu du.

«Istorio triste honen alde zientifikoa zientzia gehiagorekin konpondu beharko litzateke»

Alberto Barandiaran.

Arabako Foru Aldundiak Iruña-Okako indusketa guneko zuzendari ohiaren aurka zuzendu ditu begirada guztiak, 2006an aurkeztutako grafito eztabaidatsuen gaineko kereilaren oinarrian bi txosten grafologiko aurkeztu baititu Gasteizko 1. Instrukzio Epaitegian. Horien arabera, 2004an egindako komun publikoaren letren eta marrazkien egileak Veleiako indusketan agertutako idazkunen egileak lirateke. Hau da, idazkunak faltsuak lirateke. Eliseo Gilek onartu du marrazkiak berak eginak direla.

Diputazioak Lurmen enpresako hiru kideen aurka aurkeztutako kereilaren froga nagusia dira informe grafologiko hauek, baina Gilek gutxietsi egin du haien balioa, «sortzez dituzten mugak» direla eta. Nolanahi ere, bere defentsarako txosten kaligrafiko berriak aurkeztuko dituela iragarri du. Elkarrizketa honetan, Lorena Lopez de Lacallek zuzentzen duen Kultura Sailaren lana ez ezik, komunikabideen jarrera kritikatu du, eta zalantzan jarri du Diputazioaren babesean sortutako adituen batzordearen lana, «iritzietan» oinarrituta daudelakoan. Halaber, auzibidea utzi eta froga zientifiko gehiago egiteko eskatu du.

Ez du aurrez aurreko elkarrizketarik onartu, eta galderak posta elektronikoaren bidez erantzun ditu.

Arabako Foru Aldundiak peritu grafologikoen analisietan oinarritu du zu eta zure bi kolaboratzaile ohien aurkako kereila. Zer iritzi duzu ekimen horri buruz?

Kereilari eusteko, hau da, aurkitutakoaren faltsutasunari eusteko, ez dute froga zientifikorik, eta penagarria da ni ahultzeko hartu duten estrategia. Bestetik, esan behar da, Aldundiaren kereila hiru lagunen aurkakoa bada ere -Oscar Escribano, Ruben Cerdan eta neu-, analisi grafologiko guztiak nire kontrakoak direla; bai behintzat nik ezagutzen dudan Alicia Martinez Carrasco perituarena, eta, komunikabideen arabera, baita beste biak ere. Munstrokeria frogatu nahi dute, ni naizela aurkikuntza guztien egilea, kontuan hartu gabe xehetasun ñimiñoa, hau da, errugabetasun presuntzioa. Behin eta berriro diot, mila aldiz diot ez dudala auzitan dauden grafito bakar bat ere egin.

Foru Aldundiak dio duela hainbat aste eraman zituela txosten grafologikoak kasuaz arduratzen den instrukzioko epaitegira. Jaso duzue txosten horren kopiarik?

Ez. Eta benetan epaitegian egongo balira, epaileak kopia bidaliko zion nire abokatuari.

Joan zarete instrukzioko epaitegira, dokumentazio hori jasotzeko?

Joan den astean, hainbat eskari egin genizkion epaileari: guk izendatutako adituek eduki dezatela aukera Aldundiak gordetzen duen material arkeologikoa aztertzeko; bidal diezagutela komunikabideetan aipatu diren txosten kaligrafikoen kopia; azter dezatela material arkeologikoa eta dokumentazioa hirugarren alde batek gordetzeko aukera, interesatutako alde baten esku egon ez dadin; eta guk izendatutako peritu kaligrafikoak eduki dezala, lehenbailehen, material eta dokumentazioa aztertzeko beste perituek izan duten aukera bera.

Zer garrantzia ematen diezu gisa honetako analisi grafologikoei?

Grafologia zientifikoa errespetatzen dut, baina hasieratik dauden mugak kontuan hartuta, penagarria iruditzen zait ni errudun egiten saiatzeko onartzea peritaje horiek. Oraindik ezagutzen dudan txosten bakarra, Martinez Carrascorena, ez da erabakiorra. Asko esan genezake horri buruz, eta, laster, analisi zehatza aurkeztuko dugu, baina aurreratu dezaket ez direla hartu, esaterako, ez inputatuaren ez erreplikaren fabrikazioarekin harremanetan egon ziren gainontzekoen adibide kaligrafikoak. Eta ez da huskeria gogoratzea peritaje honek, eta ondorengoek, kereila jarri duenaren tesia onartu behar izan dituela: erreplika didaktikorako egile bakarra dagoela, nahiz eta idazkunetan esku bat baino gehiago ikusten diren argi eta garbi!

Idazkera aztertzeko beste txostenen bat enkargatu duzue?

Jakina, baina gogoratu nahi dut Foru Aldundiak materialak aztertzeko baimena ukatu diela nire defentsaren perituei, nahiz eta, prentsaren arabera, bere perituei sarrera libre utzi dien. Komunikabideen jazarpenaz gain, uste dut begibistakoa dela informazioaren sarrera eta erabilera oso desorekatua dagoela alde baten mesederako.

Grafitoak alderatzeko erabiltzen ari den komun publikoa noiz, nola eta zergatik egin zen?

Iruña-Veleiako lanen zabalpenerako antolatu ziren ekitaldien atrezzoaren beste elementuetako bat izan zen. Horretarako, Cohors Prima Gallica elkartea sortu zen. Helburua zen antzinako kulturen inguruko ikerketak jendearengana hurbiltzea, eta ludikoki eta didaktikoki irudikatze historikoak egiten hasi ginen jantzi, tresna eta instrumentuen bidez. Ludi veleienses deitzen ziren jardunaldi horiek. Eta, hain zuzen, horretarako, 2004ko udaberri-udan egin genuen komun publikoa.

Non erabili zen?

Aipaturiko ekitaldietan ez ezik, Tarraco Viva jardunaldietan ere erabili zen. Antzinako berreraikitze historiko eta zabalkundeari dagokionez, Iberiar Penintsulako topaketa garrantzitsu bat da hori. Kasu guztietan, komuna bisitari guztien esku zegoen. Urte osoan, Iruñeko instalazioetan.

Nor da hor zizelkatuta agertzen diren grafitoen egilea?

Talde lana izan zen, gainontzeko material didaktiko guztia bezala. Neuk ere ez nion bere garaian aparteko garrantzirik eman material didaktiko baten egiletzari, ez da zertan harrigarria izan… Ez dut gogoan nork egin zuen ere lantza hau edo bestea, edo nork egin zituen antzezleen ezkutuetarako diseinu bereziak…

Zuk esan duzu marrazkiak egin zenituela, baina ez duzula gogoan nork idatzi zituen testuak. Hala da?

Bai, hala da. Gogoan dut marrazki batzuk egin nituela, eta gogoan dut zertan oinarritu nintzen.

Testuetarako latinezko esaldien gaineko liburu bat erabili omen zenuten. Zein da liburu hori?

Iruñeko liburutegian genuen bat: Michelle Lovric eta Nikiforos Doxiadis Mardasen How to Insult, Abuse & Insinuate in Classical Latin (Random House, London, 1998).

Iruña-Veleiako aurkikuntza «ezohikoak» aurkeztu eta ia lau urtera, zein da gertatutako guztiari buruzko zure balorazioa?

Uste dut alde batek premia handia daukala espedientea ixteko eta amaitutako ekintzen irudia emateko, baina uste dut denbora gauza askoren benetako neurria ematen ari dela. Alde batetik, kasuaren errealitate plurala ikusten ari gara fronte guztietan: zientifikoa, administratiboa, judiziala eta mediatikoa, noski. Denborak aurrera egin duen neurrian, ikusi ahal izan dugu Aldundiaren erabakien ahultasuna, nahiz eta oso erabaki mediatikoak izan, eta gure tesien aldeko hainbat froga garrantzitsu aurkeztu direla, esate baterako, plazaratu ditugun txosten independenteak, denak aurkikuntzen benetakotasunaren alde. Halaber, azpimarratzekoa da Sos-Veleia hiri plataformaren inguruan gorpuztu den gizartearen berezko babes bat-batekoa. Zerbait garrantzitsua eskatzen dute: froga fisiko-kimikoak egitea istorio honen amaieraraino iristeko.

Zer froga egin beharko lirateke zure ustez?

Ez da nire ustea bakarrik, hainbat aditu independenteren iritzia baizik: istorio triste honen alde zientifikoa zientzia gehiagorekin konpondu beharko litzateke. Alde batetik, aldeekin loturarik ez duen onartutako talde batek kontrastezko indusketak egin beharko lituzke; bestetik, aurkikuntzetan oraindik dauden deposizio edo kostreen analitika fisiko kimikoak egin beharko lirateke.

Epaileari eskatu dizkiozue?

Jakina.

Oraindik defenditzen duzu grafito guztiak benetakoak direla?

Bai.

Zuek defenditzen duzue idazkunak lurretik atera zirela, baina leporatu dizuete denbora honetan ez duzuela horren frogarik aurkeztu. Lan arkeologikoa zuzena izan zela berresten duzu?

Leporatu, soilik Martinez de Albeniz EAko batzarkideak leporatu digu hori, eta ez dut uste arkeologikoki aditu handia denik… Bai, zuzena izan da, eta ez nik esaten dudalako bakarrik edo dagokion dokumentazioa aurkeztu dudalako, ez bada hainbat adituk ere balorazio hori egin dutelako. Tartean [Edward C.] Harris doktorea, erregistro arkeologikoaren metodologia modernoaren aita, eta [Dominic] Perring doktorea… eta Foru Aldundiaren peritua zen!

Gutxienez pieza batzuk faltsuak izan ote daitezkeen aztertu duzu?

Ez daukat horretarako ez aztarnarik ez ebidentziarik.

Baina, hala balitz, horrek ez luke baliogabetuko, arkeologikoki eta zientifikoki, ondoan aurkitutako guztia?

Horixe frogatu nahi izan dute, Diputazioaren batzordearen txosten batzuetan oinarrituta. Teoria bitxiak dira, esanez ustezko aurkikuntza faltsu batek gainontzekoa baliogabetuko lukeela eta, ondorioz, baita ikerketa lanak ere. Baina hori gure existentzia bera ere lurperatu nahi duenaren nahikeria da, ez besterik. Teoria horren oinarrian «aurreko guztia txarra da» dioen tesia dago, baina zientifikotasun gutxi dauka horrek, eta legaltasun are gutxiago.

Dozena bat baino gehiago dira aurkikuntzak baliogabetzearen aldeko txostenak. Egindako lanaz zalantzaren bat sortzen dizu horrek?

Txosten negatibo horiek Foru Aldundiaren kereila aurkezteko argudio bilakatzen direnean, orduan egozten den ustezko delitua frogatzeko proba-karga bihurtzen dira. Bistan da, batzorde zientifiko-aholkulari baten txostenean oinarrituta norbaiti zerbait leporatzea, bertan iritziak egonda, oso bitxia da. Metodoaren zalantza filosofiarekin eta zientziarekin lotuta dago, ez kereilekin. Eta benetakotasunaren aldeko txostenak dozena bat baino gehiago izateak ere zalantzaren bat sortu beharko luke arduradun politikoengan eta gizartearengan.

Nola laburbilduko zenuke zuek aurkeztutako txosten horien ekarpena?

Gure aldeko txostenek gaiaren alderdi zientifiko guztiak hartzen dituzte: filologikoak, arkeologikoak, baita orain arte ikertu gabeko ebidentzia fisikoak ere. Baina ikerketan oinarritutako uste zientifikoak alderatzeaz gain, eta hori oso garrantzitsua da, nabarmendu behar da txosten horietan seinalatu egiten direla foru batzordearen txostenetan dauden hainbat gabezia, absentzia, ahanztura edo oker. Txosten hauek ustezko faltsutasunaren argudioa bultzatzen dute, baina, tamalez, errealitatearen parte bat osten digute.

Beti esaten duzue batzordeko adituen txostenak «iritzietan» oinarritzen direla. Zer esan nahi duzue zehazki?

Horixe, iritziak direla! Adibide bat, askoren artean hautatua: Julio Nuñez irakasleak, aurkikuntzez ari delarik, esaten badu «itxuraz ez dituzte jasan gutxienez 1800 urte lurpean egon den zeramika batek beharko zituen oxidazio edo kaltzifikazioak», hori iritzi bat da, ez baitu azaltzen zein diren oxidazio edo kaltzifikazio horiek, eta nola neurtu dituen, zer laborategik tipifikatu duen estandarra, eta abar. Iritziak dira ez dutelako inolako euskarri zientifikorik aurkeztu.

Hain zuzen ere, Nuñez irakaslea izango da Iruña-Veleiako indusketarako proiektu berriaren zuzendaria. Berrikuntzarik ikusi diozu aurkeztutako egitasmoari? Zer iritzi duzu osatu duen taldeari buruz?

Hemen ez dago asmatzeko ezer. Gu lanean ari ginen propio sortutako egitasmo batekin, Veleiako harresietarako egitasmo berezia prest genuen eta indusketa gunearen eremu berriei buruz dokumentu berri bat aurkeztu genuen. Nuñez jaunari dagokionez, esan behar da bera izan zela aurkikuntzen aurkako txosten negatiboenetako baten egilea, baina, paradoxikoki, txosten hori zientifikoki ahulena zen. Taldeari dagokionez, ez daukat zer esanik daudenen inguruan, baina bai falta direnen inguruan. Ez dago epigrafistarik, ez dago erromatarren aurreko bertako kulturan aditurik, ez dago Antzinate berantiarrari edo Erdi Arokoari buruzko aditurik, eta gure proiektuan baino EHUko kide gutxiago daude!

Azken lau urteotan eginiko edo esandako zer edo zer aldatuko zenuke?

Jakina, ez nuke berriro beste aurkikuntza bat inoiz aurkeztuko aurrean notario bat eduki gabe. Ez nuke nire konfiantza jarriko adostutakoa, sinatutakoa eta emandako hitza betetzeko gai ez diren aholkulari eta kolaboratzaileengan. Inoiz ez naiz berriro komunikabideekin fidatuko, eta, azkenik, esan behar dut jende bat nire konfiantzaz baliatu dela eta huts egin didala. Uste dut beste batzuek ere aldatuko lituzketela hainbat ekintza zoritxarreko, esaterako, hainbat lagun langabeziara bidali zituzten erabakiak, edo ibilbide zalantzakorreko txosten edo gordailutan inbertitutako diru publikoak…

Nola ikusten duzu zure etorkizun profesionala?

Ez daukat etorkizunik arkeologo gisa. Nire ustez, judizializatu egin da eztabaida zientifikoaren bidea utzi behar izan ez zuen gai bat. Jendaurrean iraindu naute, epaitu eta zigortu egin naute paraleloki eta garantiarik gabe, komunikabideen eta Interneten bitartez. Nola alda daiteke hori? Ez dakit. Garantiarik gabe itauntzen naute, eta alderatu gabeko argudioekin inputatu naute. Hainbat komunikabidetan jaurtiriko baieztapen faltsuak gezurtatuko dira? Kazetarien independentziaren adibide ona izango litzateke.

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA ANTERIOR ENTREVISTA. CORTESÍA DE  WWW.VELEIA.COM

ENTREVISTA COMPLETA A ELISEO GIL por parte de Berria (publicada en euskera el 14-II-2010)

Berria: La Diputación Foral de Álava ha centrado la querella que ha impuesto contra usted y dos ex colaboradores suyos en una serie de análisis realizados por peritos grafológicos. ¿Qué opinión le merece esta actuación?

Eliseo Gil: De entrada lo que me parece lamentable, es, a mi juicio, el recurso de quien no tiene pruebas científicas para sustentar el principio de la querella: que los hallazgos fueran falsos, y ha tenido que optar por esta estrategia de desgaste. En segundo lugar lo que plantea Vd. no es correcto. Si bien la querella de la DFA es contra tres personas (O. Escribano, R. Cerdán y yo mismo), resulta que los análisis grafológicos (desde luego el que yo conozco de la perito Alicia Martínez Carrasco así como los otros -según informa la prensa-) se dirigen SÓLO contra mí, pretendiendo la monstruosidad de atribuirme la autoría de TODOS los hallazgos, pasando por alto el ‘nimio detalle’ de mi presunción de inocencia y ratifico, una y mil veces, que no he ejecutado ni uno solo de los graffiti en litigio.

¿A día de hoy, usted o su abogado han recibido copia de estos informes depositados hace varias semanas en el juzgado de instrucción que lleva el caso?

NEGATIVO (a fecha de hoy, 14 de febrero de 2010 la defensa del imputado NO dispone de copia del presunto o presuntos informe/s. N. del T.).

¿Si no es así, se han dirigido al juez de instrucción para que les dé traslado de la documentación?

Efectivamente, como ya hemos anunciado, esta semana pasada (el 1 de febrero de 2010) elevamos dos solicitudes al juzgado de instrucción, en cuyo articulado pedimos, concretamente: 1.- Que los expertos que pueda designar esta parte tengan acceso, bajo el oportuno control judicial, a todo el material arqueológico que obra en poder de la D.F.A. y que tiene relación con estas diligencias. 2.- Que se dé traslado a esta parte de los presuntos informes caligráficos a los que se refiere la prensa desde noviembre de 2009. 3.- Que se estudie la posibilidad de que sea un tercero neutral, Institución o persona física o jurídica, quien custodie la documentación y el material arqueológico intervenido con el fin de evitar que éste se encuentre en poder de parte interesada en el procedimiento. 4.- Que se ordene de inmediato el acceso del perito calígrafo designado en septiembre de 2009 por esta parte a toda la documentación y material al que han tenido acceso el resto de peritos calígrafos que han emitido los informes de esta especialidad a instancias de D.F.A.

¿Cuándo, cómo y por qué se realizó la letrina que está siendo objeto de cotejo?

La réplica formaba parte del atrezzo utilizado en las actividades de difusión de los trabajos de Iruña-Veleia. Hemos de recordar que a tal fin se creó también una asociación. La ‘Cohors Prima Gallica’, como un recurso más en el acercamiento de los resultados de las investigaciones y de las culturas de la antigüedad al público. Así de una forma lúdica y didáctica, lo más rigurosa posible, se ofrecían diferentes escenas o reconstrucciones históricas, en las que figurantes ataviados según la época y con réplicas de todo tipo de enseres e instrumentos, ofrecían al visitante una manera alternativa de introducción a la historia. Seguro que muchos recuerdan los ‘Ludi veleienses’, aquellas jornadas de reconstrucción histórica que se ofrecían gratuitamente a un público creciente todos los meses de septiembre en Iruña. Justamente para ellas y otros actos de didácticos y de difusión (locales y foráneos) fue creada hacia primavera-verano de 2004, junto a otros artefactos, la copia de la letrina ahora en cuestión.

¿Para qué se utilizó, y en qué circunstancias?

Como decía, se utilizó en las citadas representaciones como ambientación, así como en otros actos de difusión en diferentes encuentros de este tipo, por ejemplo en las jornadas ‘Tarraco Viva’ (Tarragona), sin duda el más importante certamen peninsular en torno a la difusión y la reconstrucción histórica de la Antigüedad. En todos los casos estaba al libre acceso del numeroso público visitante, así como durante el resto del año en las propias instalaciones de Iruña.

¿Quién es el autor de los grafittis que aparecen en ella?

Se trata de una obra colectiva, como todo el resto del material didáctico de difusión. No debiera de resultar extraño que, en su momento, yo no le diera una importancia crucial a la autoría de…¡una réplica didáctica! Del mismo modo tampoco recuerdo concretamente quien decoró tal o cuál lanza, quién realizó diseños específicos en cada uno de los escudos de los figurantes, etc.

¿Es cierto que usted ha declarado haber realizado los dibujos pero que no recuerda quién hizo los textos?

Así es. Sí que recordaba haber realizado alguno de los dibujos y su fuente de inspiración.

¿Es cierto que para los textos se basaron en un libro de frases latinas? ¿Me podría dar el título del libro?

Es rigurosamente cierto. Fácil; era un libro que teníamos en la propia biblioteca de Iruña: se trata de la obra de Michelle Lovric y Nikiforos Doxiadis Mardas (1998): How to Insult, Abuse & Insinuate in Classical Latin. Random House: London.

¿Qué valor le da a este tipo de análisis?

Como ya he dicho, respeto la Grafología científica, pero aceptar como se ha hecho la realización de pericias con las limitaciones de partida con las que se ha trabajado para pretender inculparme me parece penoso. El primer informe, el de la perito Dña. Alicia Martínez Carrasco, el único que conocemos hasta la fecha, NO es concluyente. De su análisis detallado podríamos decir mucho al respecto y en breve ofreceremos una valoración al respecto en profundidad. Puedo adelantar que carecen, por ejemplo, de la correspondiente muestra caligráfica indubidatiba ni del imputado ni del resto de las personas relacionadas con la fabricación de la réplica y/o con acceso a la misma. Además del hecho, nada baladí, de que el citado peritaje (y subsiguientes) han tenido que aceptar las tesis de la querellante: un presunto único autor para una réplica didáctica y una serie de hallazgos arqueológicos con inscripciones, ¡en los que simplemente de visu se aprecian varias manos!

¿Ha encargado algún otro tipo de peritaje de análisis de escritura?

Por supuesto, pero le recuerdo que la DFA ha denegado el acceso de los peritos de mi defensa a los materiales, materiales que ha puesto –al parecer según la prensa- libremente a disposición de los suyos. Al margen de la persecución mediática, con absoluta indefensión, a la que me veo sometido, creo que es evidente que hay un clarísimo desequilibrio en el acceso y uso de la información a favor de una de las partes.

¿Han pedido al juez pruebas caligráficas más concretas?

Le remito al articulado de nuestra solicitud al juzgado.

Después de casi cuatro años después de presentar los hallazgos “excepcionales” de Iruña-Veleia, ¿cúal es su valoración general sobre todo lo que ha sucedido?

Bueno, ¡cuatro años se cumplirán en…junio! Aunque ahora el tiempo sea un factor que preocupa a muchos, al menos a una de las partes que –en mi opinión- tiene prisa en ‘cerrar el expediente’ y dar una imagen de ‘hechos consumados’, lo cierto es que la perspectiva está dando la verdadera medida de muchas cosas. Por un lado, la realidad multiforme del caso y todos sus frentes: científico, administrativo, judicial y, desde luego, mediático. La perspectiva del paso del tiempo nos permite ver la endeble (aunque muy mediática) armadura de las decisiones forales, la caída del presunto ‘móvil’ de la presunta falsificación; recordemos que se ha producido el archivo definitivo, por parte de la Audiencia Provincial, de la querella de ETS, ‘hermana’ de la de ET (ahora mismo conocemos también el archivo de la querella de ET por parte del Juzgado de Instrucción nº4 de Gasteiz. N.del T.). También ha permitido el paso del tiempo la materialización de una serie de apoyaturas fundamentales a nuestra tesis, como son los diferentes informes independientes que hemos aportado y que abogan por la autenticidad de los hallazgos. Es de recibo resaltar también el espontáneo apoyo social, con la iniciativa de la plataforma cívica SOS-Iruña/Veleia, que recuerda y reclama por otra parte un tema clave: la realización de pruebas físico-químicas para llegar al final en esta historia.

 ¿Sigue manteniendo que todos los grafittos son verdaderos?

Así es.

En este tiempo le han acusado de no haber presentado pruebas fehacientes de que las piezas con las inscripciones hubieran salido de la tierra como ustedes sostienen. ¿Sostiene usted que la praxis arqueologica ha sido la correcta?

Me parece que esa ‘acusación’ sólo la ha materializado el juntero de EA, Sr. Martínez de Albéniz, reconocida autoridad en praxis arqueológica, al parecer… Por supuesto que sí, y no sólo porque lo diga yo y aporte la correspondiente documentación, sino porque a tal valoración han llegado también diferentes expertos; entre ellos el Dr. Harris, ‘padre’ de la moderna metodología de registro arqueológico o el propio Dr. Perring, perito por parte de…la DFA!

¿Contempla la posibilidad de que haya cuando menos algunas piezas falsas?

No tengo ningún indicio ni evidencia de ello.

¿Si fuera así, eso no invalidaría, desde el punto de vista arqueológico y científico, todo lo encontrado conjuntamente en el yacimiento?

Está claro que eso es lo que se ha pretendido, sustentándose en algunos de los informes de la Comisión foral. Peculiares teorías como que un hallazgo presuntamente falso invalidaría al resto y, en consecuencia, a los trabajos de investigación desarrollados. Pero eso es simplemente un desideratum para quien pretende ‘enterrar’ incluso nuestra existencia. Es la base de la teoría de ‘todo lo anterior es malo’, que bien poco tiene de científico y menos de legal.

¿El disponer de más de una docena de informes que abogan por invalidar los hallazgos, le crea alguna duda sobre el trabajo realizado?

Cuando esos informes negativos se convierten en argumentación de la DFA para presentar una querella se convierten en ‘la carga de la prueba’, pretenden demostrar el presunto delito cometido que se imputa. Obviamente, imputar en base a unos informes de una Comisión científico-asesora, en los que se contienen juicios de valor, es un hecho más que singular. La duda metódica tiene que ver con la filosofía y con la ciencia, pero no con las querellas. El disponer, por nuestra parte, de más de una docena de informes que abogan por la autenticidad debiera causar también alguna duda en los responsables políticos y en la sociedad.

¿Cómo resumiría la aportación de la serie de informes que han presentado ustedes como favorables a la autenticidad de los hallazgos?

Los informes a nuestro favor cubren por un lado todos los aspectos científicos del tema: desde los filológicos a los arqueológicos, pasando por los referidos a las diferentes evidencias físicas, aún no estudiadas, presentes en los hallazgos. Pero, más allá de contraponer pareceres científicos sustentados en investigación (lo cual de por sí ya es muy importante), hay que recalcar que en esos informes se señalan también llamativas ‘carencias’, ‘ausencias’, ‘olvidos’ e ‘incorrecciones’ en los informes de la Comisión foral que favorecen la argumentación de la presunta falsedad, pero que lamentablemente nos escamotean parte de la realidad. Ustedes han remarcado que la comisión de expertos formada por la diputación no dictaminó la falsedad de los hallazgos, y que los expertos se basan en opiniones y no en pruebas.

¿Podría aclarar esta cuestión? ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de “opiniones de los expertos”?

Exactamente a eso; a que se trata de ‘opiniones de los expertos’, ¡no es tan difícil! Pongamos un ejemplo: Cuando el profesor J. Núñez y sus colegas del Área de Arqueología de la UPV, señalan que: “Hay procedimientos de excavación erróneos, como el recurso a la excavación en tallas”. Está claro que es una opinión genérica y discutible, muy discutible científicamente. El recurso a la excavación por tallas, jamás puede ser erróneo per se. Es más, está totalmente vigente, particularmente entre los prehistoriadores, a los que no creo que el Área de Arqueología de la UPV pretenda desautorizar en bloque. Sobre su uso en las excavaciones de Iruña-Veleia, hay que decir, además que es circunstancial y porcentualmente puntual. En definitiva se trata además de una estrategia de excavación que sólo supone una recogida de información en más detalle. Me resisto a creer que los arqueólogos de la comisión consideren, de verdad, esto incorrecto. Pongamos otro ejemplo. Cuando el profesor J. Núñez dice (con respecto a los hallazgos que): “no parecen haber sufrido las oxidaciones y/o calcificaciones propias de una cerámica que haya permanecido enterrada como mínimo 1800 años”, no deja de ser, eso una mera opinión personal, ya que no nos explica cuáles son esas oxidaciones y/o calcificaciones, cómo las mide, qué laboratorio ha tipificado su estándar, etc. Y para ello no añade ni aporta apoyatura científica alguna. Para no aburrir, un último caso, entre los múltiples que podríamos señalar, dice el profesor Núñez que: “el desnudo femenino en la antigüedad es un tema iconográfico ciertamente muy abundante, pero con un significado esencial muy concreto: la representación de la pureza y la naturaleza divina de la representada, aunque ciertamente puedan reconocerse escenas eróticas, que resultan explícitas por su actitud”. Aquí es evidente que estamos ante una mera opinión, no ya discutible sino incorrecta. Dejando de lado un cierto pacatismo trasnochado, el arte antiguo (incluyendo obviamente sus manifestaciones populares como los graffiti) está lleno de imágenes no ya de abierto erotismo, sino de lo que un espectador estándar puede considerar como abierta pornografía (por ejemplo en los lupanares de Pompeya), donde la representación de la pureza y naturaleza divina de las representadas brilla por su ausencia.

A menudo han solicitado nuevos informes científicos para dilucidar definitivamente la cuestión. ¿Qué tipo de pruebas habría que realizarse, en su opinión? ¿Las ha solicitado al juez?

No ya sólo en mi opinión, sino coincidiendo además con la de varios expertos independientes el tema científico de esta triste historia habría de dilucidarse con más ciencia: por un lado, excavaciones de contraste por parte de equipo de reconocido prestigio NO vinculado a las partes, claro. Por otro, observaciones directas y analíticas físico-químicas sobre los restos materiales (costras, deposiciones) aún presentes en los hallazgos. Por supuesto.

 ¿Qué espera de la querella de la Diputación?

Sinceramente espero y deseo que todas sigan el mismo recorrido que la primera de las interpuestas contra mí.

¿En estos cuatro años ha habido alguna actuación, o alguna manifestación que, si pudiera, cambiaría?

Claro, jamás volvería a presentar un hallazgo sin un notario. Jamás volvería a confiar en asesores y colaboradores capaces de incumplir los términos de lo acordado, no ya faltando a la confianza y a la palabra dada, sino incluso a lo firmado. Jamás volvería a confiar abiertamente en los medios de comunicación y, para terminar, algunas personas han abusado de mi confianza y me han defraudado humanamente muy mucho, pero de todo se aprende.

Creo también que muchas personas rechazan, y cambiarían si pudieran, algunas desafortunadas acciones en torno al tema, como las decisiones que acabaron con el trabajo de un buen número de personas, como los dineros públicos invertidos en custodias o en informes de dudoso recorrido…

Recientemente la diputación ha presentado las lineas maestras del nuevo proyecto de excavación para el yacimiento. ¿Qué opinión le merece lo adelantado? ¿Y el equipo que se ha formado en torno al profesor Nuñez?

Es una ‘canción’ que me suena de algo. Vamos a ver, aquí no hay nada que inventar. Estábamos trabajando con un plan director propio (el proyecto Iruña- Veleia III. Milenio), desarrollamos un plan director específico para las murallas de Veleia, ‘curiosamente’ uno de los elementos emblemáticos del nuevo y se había presentado incluso un nuevo documento señalando las principales áreas de interés científico del yacimiento. ¡Qué quiere que le diga! Y hablando de canciones, me viene a la memoria el título de aquel álbum de Sabina: ‘Juez y parte’ que le viene como anillo al dedo al Sr. Núñez, miembro de la Comisión foral, autor de alguno de los informes más negativos hacia los hallazgos y, paradójicamente más endebles científicamente y, virtual beneficiario del futuro imaginado por la DFA para la ‘nueva Iruña-Veleia reinventada’. Respecto al equipo, nada que decir de los que están (cuyo currículo respeto), pero si de los que faltan, con clamorosas ausencias temáticas: no hay epigrafista (¿es que acaso no va a volver a aparecer nada comprometido?), no hay experto en cultura prerromana local, no hay experto en Antigüedad tardía y/o medieval… y gremiales: ¡hay menos miembros de la UPV que los que asesoraban al proyecto Iruña-Veleia III. Milenio!

¿Qué relación mantiene con Ruben Cerdan, Oscar Escribano u otros miembros de su anterior equipo de excavación?

Con Rubén Cerdán ninguna. Con Oscar Escribano y otros ex trabajadores de Veleia esporádica y cordial.

¿Cómo ve su futuro profesional?

Mire Vd., mi futuro como arqueólogo es inexistente. Me he visto públicamente denostado. Se me ha ‘juzgado y condenado’ en paralelo y sin garantías a través de los medios de comunicación e internet. ¿Cómo se puede revertir esa situación? Yo lo desconozco. En mi opinión se me ha perseguido, se han cometido numerosas irregularidades, se han tomado decisiones oscuras y apresuradas, se ha judicializado un tema que jamás debió abandonar los derroteros del debate científico. Se me interroga sin garantías y se me acusa con argumentos sin contrastar que, casualmente favorecen a la otra parte. ¿Acaso se van a desmentir las afirmaciones falsas, vertidas en varios medios de comunicación? Sería una buena prueba de independencia periodística.

Anuncios

Domingo, 14 febrero, 2010 at 5:12 pm 370 comentarios

Nuevo Plan Director


La UPV presenta un ‘Plan Director’ para ampliar la excavación de Iruña Veleia en 17.000 metros cuadrados (Álava)

   VITORIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) –

   La Universidad del País Vasco (UPV-EHU) ha presentado un ‘Plan Director’ a la Diputación Foral de Álava que ampliaría el área excavada en el yacimiento alavés de Iruña Veleia en 17.000 metros cuadrados durante los próximos tres años, lo que supondría multiplicar por cien la zona ahora visible.  

   La diputada foral de Euskera, Cultura y Deportes, Lorena López de Lacalle, compareció hoy a petición propia en comisión de Juntas Generales para informar sobre el convenio de colaboración suscrito con la Universidad del País Vasco para la elaboración del ‘Plan Director de Iruña Veleia’, según informó la Diputación Foral de Álava.

   La UPV ha hecho llegar a la Diputación una propuesta técnica de actuación en el Yacimiento de Iruña Veleia para los próximos 10 años. Sin embargo, en los próximos dos meses, la institución foral pondrá en marcha un procedimiento administrativo antes de dar el definitivo visto bueno al ‘Plan Director’ y establecerá el cronograma de actuación a la luz de distintas variables, como puede ser el presupuesto con el que se cuenta.

   “La idea es recuperar Iruña Veleia. Recuperarla para la sociedad. Hacerlo con una intervención integral que dote de todo su sentido a este espacio, para convertirlo en un referente en la zona Norte del Estado español”, afrimó la diputada.

   El objetivo es “recuperarlo desde y para lo público”. Desde lo público, porque se diseñarán las estructuras de control a nivel técnico y político que aseguren las garantías de que la Diputación guía los designios del proyecto; y para lo público, para mostrar a la sociedad Iruña Veleia.

   En la nueva etapa se pretende contextualizar Iruña Veleia en el marco de la Vía Astorga-Burdeos, de la que era una estación estratégica. Para ello, se propone presentar al público el marco general de la ciudad con la entrada y la salida a la misma. “Algo tan sencillo como hacer entender a la sociedad las cosas en todo su conjunto”, señaló López de Calle.

   Otros ejes centrales planteados por la propuesta de la UPV son la integración de la muralla, su restauración, conservación y rehabilitación; la conexión directa del yacimiento con el Bibat para multiplicar las posibilidades que encierra Iruña Veleia; y complementar el yacimiento con el paseo natural para conformar un eje de atracción integral.

03-02-2010 / 15:40 h 

ABC

Propuesta de UPV plantea la excavación de un área de 17.000 metros cuadrados

 
López de Lacalle ha comparecido hoy a petición propia en comisión de Juntas Generales para informar sobre el convenio de colaboración suscrito con la UPV para la elaboración del Plan Director de Iruña Veleia. En la comparecencia, ha subrayado que es la primera vez que se activa un procedimiento integral de este tipo para el que es “el yacimiento romano más importante de la Comunidad Autónoma Vasca”, y ha explicado que “el reto es tener para la primavera próxima una herramienta que dé un escenario de futuro a Iruña Veleia”. La UPV ha hecho llegar a la Diputación una propuesta técnica de actuación para los próximos 10 años. A continuación, y en los próximos dos meses, la institución foral pondrá en marcha un procedimiento administrativo antes de dar el definitivo visto bueno al Plan Director. 

La diputación analizará la propuesta y establecerá el cronograma de actuación a la luz de distintas variables, por ejemplo, el presupuesto con el que se cuenta. 

La titular foral de Cultura ha hecho un emplazamiento a instituciones y otros agentes, al señalar que “es la hora de apostar por Iruña Veleia, es el momento de hacer un esfuerzo económico, por encima de otras contingencias”. 

“Planteamos un punto y aparte en la historia del Yacimiento de Iruña Veleia. Proponemos un cambio radical en los discursos y también en los esquemas de trabajo, pero también una serie de intervenciones que en la etapa anterior no tuvieron lugar”, ha asegurado. 

Así, por ejemplo, se plantea la excavación en los próximos 3 años en un área de 17.000 metros cuadrados, multiplicando por 100 la zona actualmente visitable de la ciudad. 

“La idea es recuperar Iruña Veleia. Recuperarla para la sociedad. 

Hacerlo con una intervención integral que dote de todo su sentido a este espacio, para convertirlo en un referente en la zona Norte del Estado español”, ha afirmado la Diputada. 

El objetivo es “recuperarlo desde y para lo público”, en una nueva etapa en la que se pretende contextualizar Iruña Veleia en el marco de la Vía Astorga-Burdeos, de la que era una estación estratégica. 

Para ello, se propone presentar al público el marco general de la ciudad con la entrada y la salida a la misma. 

“Algo tan sencillo como hacer entender a la sociedad las cosas en todo su conjunto”, ha declarado la diputada. Según ha añadido, “no hay nada que inventar, pero sí muchísimo trabajo por delante”. 

Otros ejes centrales planteados por la UPV son: la integración de la muralla, su restauración, conservación y rehabilitación; la conexión directa del yacimiento con el Bibat para multiplicar las posibilidades que encierra Iruña Veleia; y complementar el yacimiento con el paseo natural para conformar un eje de atracción integral. EFE 

NOTICIA DE AYER

Eliseo Gil pide al juez que paralice el convenio foral con la UPV para gestionar Veleia

La empresa Lurmen, la que fuera concesionaria de la excavación del yacimiento romano de Iruña Veleia y que es propiedad de los arqueólogos Eliseo Gil e Idoia Filloy, ha presentado un recurso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria. Pide que se paralice el «desarrollo y aplicación del contenido» del convenio que la Diputación, propietaria del yacimiento, ha firmado con la UPV para gestionar de ahora en adelante todo lo relacionado con Iruña Veleia a través de un plan director.
El motivo que esgrimen es que la Diputación es «parte interesada» en los procedimientos judiciales abiertos y que ha encargado este plan a testigos o peritos en la investigación relacionada sobre las supuestas falsificaciones caligráficas en euskera. «Esto puede condicionar el resultado de la instrucción e investigación de los hechos y puede alterar sustancialmente las pruebas», argumenta.
Lurmen ha solicitado al juez que permita acceder, bajo control judicial, a su perito calígrafo a la misma documentación gráfica o física que se ha puesto a disposición de los calígrafos designados por la Diputación alavesa.

Miércoles, 3 febrero, 2010 at 7:20 pm 87 comentarios

Un día tempestuoso

Queridos amigos y amigas que seguís el periplo de esta barquichuela internáutica IIM. Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión que espero comprendáis. Durante un tiempo y en tanto proceda a la revisión de mis comentarios y los de mi colaborador en las entradas que hemos editado, éstas quedan en modo “privado” y no podrán verlas. Se podrán seguir haciendo comentarios en la última entrada y en las que se vayan habilitando de nuevo. Todo esto mientras se revisa la ingente cantidad de palabras que hemos escrito desde septiembre de 2008. Como quiera que estos archivos no son solo míos, si alguno quisiera verlos o tenerlos íntegros solo tiene que pedirlos. Como quiera también que la amenaza recibida se refieren solamente a las entradas y comentarios hechos por Sotero y Lykonius todos los comentarios ajenos a nosotros están garantizados. Lykonius está de acuerdo conmigo

Perdonen las molestias totalmente ajenas a la voluntad de este internauta, que capea como puede este temporal.

Para finalizar les trascribo el mensaje, a modo de carta abierta, que le he enviado a la amenazante Direne.

CARTA ABIERTA A DIRENE

Señorita o Señor Direne:

No acostumbro a hacer las cosas bajo amenazas y si por mi fuera sus palabras no serían más que un zumbido de mosca, pero ha cometido el error de implicar a mi familia, lo que me obliga a tomar más en serio lo que dice acerca de lo “mal” que lo vamos a pasar o las “visitas” que quieren hacernos. Por ellos y solo por ellos y por muy poco creíble que sea la amenza accederé a revisar una por una todas las entradas.

Ahora bien, me podría ayudar diciéndome sobre los comentarios de quién y en referencia a qué persona debo de ejercer mi labor de censura impuesta. Porque comprenderá que, de los posibles ofendidos, alguno se podría sentir muy poco dispuesto a aceptar que se borren comentarios negativos sobre su persona si esto se hace desde la coacción de la amenaza sobre seres inocentes. Más, toda vez que cualquier persona, usted mismo – si  quisiera – puede  en todo momento ejercer su legítima defensa ante esos insultos e infamias a los que alude acudiendo a la Justicia, que ya me habría cerrado el chiringuito y a  usted  proporcionado jugosa indemnización.

Pero ha elegido usted la vía que más complicaciones le va a causar. Supongo que es consciente de que no podía hacer otra cosa que buscar amparo en la policía, repito que si por mi hubiera sido hubiéramos arreglado estas cuitas en privado: bastaba con que me hubiera citado donde usted quisiera y me hubiera dicho lo que opina de mí, cara a cara. Pero esto no debe ser su costumbre y prefiere el anonimato y la sombra, que tanto censura en otros.

Sin embargo, le haré caso. No cerraré el blog ya que usted me concede la gracia de poder seguir opinando, continuaremos nuestras conversaciones sobre pájaros y flores y revisaré mis palabras y las de mi querido colaborador.

Comprobará cuando entre al blog que no quedan apenas entradas y comentarios visibles. Por lo tanto, creo satisfechas sus exigencias. En un quid pro quo usted podría dejar de inmediato de colgar archivos con mi nombre en la red y quitar los que ya ha colgado.

Usted me confirmará que cesa la amenaza sobre mi familia. No me importa que siga sobre mi cabeza.

Ni puedo ni quiero desearle buena suerte.

CÓDIGO PENAL

Artículo 171. Redacción según Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

Martes, 2 febrero, 2010 at 7:48 pm 24 comentarios


Blog Stats

  • 265,936 hits